Gure auzoaren historia.Historia de nuestro barrio.

El barrio

El barrio de ZURBARANBARRI nació en la década de los 60, comenzando a construirse bajo el mandato del alcalde Javier de Ibarra y Berge.

Se creó para hacer frente a la escasez de viviendas necesarias para alojar a las personas que venían a trabajar de otras zonas del estado en la desaparecida fábrica Echevarría. Los caseríos, con sus prados y huertas, dieron paso a los primeros bloques de viviendas.

Toma su nombre de la casa-torre Zurbaran desde que dio nombre al barrio de Zurbaran y de la palabra "berri = berri", Zurbaran berri.

La arquitectura del barrio es variada y se combinan diferentes tipos de edificios:
Altas torres de pisos, chalets unifamiliares o bifamiliares, casas de poca altura y algunos caseríos aislados. 

 

Zurbaranbarri auzoa 60ko hamarkadan sortu zen, Javier de Ibarra y Berge alkatearen agindupean eraikitzen hasiz.

Desagertutako Echevarria fabrikan estatuko beste eremu batzuetatik lan egitera zetozen pertsonei ostatu emateko beharrezkoak diren etxebizitzen eskasiari aurre egiteko sortu zen. Baserriek, beren belardi eta baratzeekin, lehen etxebizitza-blokeei bide eman zieten.

Bere izena Zurbaran dorretxetik hartzen du, Zurbaran auzoari izena emana zionetik eta "berri = berri", Zurbaran berri hitzetik

Auzoko arkitektura askotarikoa da, eta hainbat eraikin mota konbinatzen dira:

Solairuetako dorre altuak, familia bakarreko edo biko txaletak, altuera txikiko etxeak eta baserri isolatu batzuk.Zurbaranbarri auzoa 60ko hamarkadan sortu zen, Javier de Ibarra y Berge alkatearen agindupean eraikitzen hasiz.

 

 

Iturriondo

Aunque los inicios del barrio fueron con accesos en mal estado y calles sin asfaltar, el barrio cuenta actualmente con todo tipo de servicios: escuela, instituto, biblioteca, centro cívico y de promoción de la mujer, asociación de jubilados, frontón... Aunque los inicios del barrio fueron con accesos en mal estado y calles sin asfaltar, el barrio cuenta hoy con todo tipo de servicios: escuela, instituto, biblioteca, centro cívico y de promoción de la mujer, Biblioteca, Centro Cívico y de promoción de la mujer, Asociación de jubilados, frontón…

 

Auzoaren hasierak egoera txarrean zeuden sarbideekin eta asfaltatu gabeko kaleekin izan ziren arren, auzoak era guztietako zerbitzuak ditu gaur egun: eskola, institutua, liburutegia, gizarte-etxea eta emakumearen sustapenekoa, erretiratuen elkartea, frontoia...Auzoaren hasierak egoera txarrean zeuden sarbideekin eta asfaltatu gabeko kaleekin izan ziren arren, auzoak era guztietako zerbitzuak ditu gaur egun: eskola, institutua, liburutegia, gizarte-etxea eta emakumearen sustapenekoa, erretiratuen elkartea, frontoia...Auzoaren hasierak egoera txarrean zeuden sarbideekin eta asfaltatu gabeko kaleekin izan ziren arren, auzoak era guztietako zerbitzuak ditu gaur egun: eskola, institutua, liburutegia, gizarte-etxea eta emakumearen sustapenekoa, erretiratuen elkartea, frontoia...

 

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS en el barrio...

Desde el 8 de abril de 2017 el barrio dispone de la línea 3 del metro y de varios ascensores que conectan la zona baja del barrio con la zona de Arabella.

 

AZPIEGITURA BERRIAK AUZOAN...

2017ko apirilaren 8tik aurrera, auzoak metroaren 3. linea du,  eta zenbait igogailu ere bai, auzoko beheko aldea Arabellarekin lotzeko.